Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa - Lê Thảo Vi

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, trong bất cứ loại hình kinh doanh nào thì nhiệm vụ đặt lên hàng đầu không gì khác hơn đó chính là lợi nhuận - đặc biệt là ngành du lịch.

12-11-2018
529
Miễn phí
Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, trong bất cứ loại hình kinh doanh nào thì nhiệm vụ đặt lên hàng đầu không gì khác hơn đó chính là lợi nhuận - đặc biệt là ngành du lịch. Trong đó khách sạn Hương Giang Resort & Spa là một ví dụ cụ thể. Khách sạn Hương Giang Resort & Spa là một đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và nhiều loại hình giải trí… Đặc thù hoạt động kinh doanh của khách sạn Hương Giang Resort & Spa là đa dạng về loại hình dịch vụ và phương thức thực hiện nên việc xác định đối tượng kế toán là khá phức tạp. Ngoài ra quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm du lịch là đồng thời, ngày cùng một thời điểm nên khó tách bạch một cách riêng biệt gây khó khăn trong việc phân tích rõ ràng. Do vậy công việc kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với đơn vị, giúp ban lãnh đạo nắm bắt kịp thời hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu và lợi nhuận để từ đó đề ra các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của vấn đề nên tôi đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa”. 

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline