Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế về phát triển: Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

... sự đánh giá của khách hàng là điều cực kỳ quan trọng, có như thế mới có thể đưa ra các biện pháp nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.

12-11-2018
407
Miễn phí
Khách sạn Nguyễn Huệ là một khách sạn hai sao đã được đi vào hoạt động khá lâu ở Huế tuy nhiên khách sạn chưa được biết đến rộng rãi và hoạt động chưa mang nhiều nét nổi bật và hiệu quả. Dịch vụ lưu trú mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho khách sạn Nguyễn Huệ. Do đó cần tìm hiểu nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ lưu trú nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của khách sạn. Cũng như các khách sạn khác, làm cho khách hàng biết tới doanh nghiệp đã khó, việc giữ chân khách đến với doanh nghiệp những lần sau còn khó hơn. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi nhanh chóng, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay và bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng có thể hiểu rõ vai trò của chất lượng thì việc hiểu rõ cảm nhận, sự đánh giá của khách hàng là điều cực kỳ quan trọng, có như thế mới có thể đưa ra các biện pháp nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.
Do vậy nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết thực tế của vấn đề trên nên tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nguyễn Huệ – Huế” để làm khóa luận đại học của mình.

215393

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline