Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng cáo tại Khách sạn King’s Finger

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Công tác truyền thông – cổ động là một trong những hoạt động hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của khách sạn, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và thu hút khách giúp khách sạn đạt được mục tiêu kinh doanh.

19-12-2018
5314
Miễn phí
Để có thể tạo được hình ảnh, danh tiếng của khách sạn đối với sản phẩm hay dịch vụ mà mình cung ứng tồn tại trong tâm trí khách hàng, từ đó khẳng định vị thế của mình trên thị trường, khách sạn cần xây dựng cho mình một chiến lược và chính sách riêng, mang những nét đặc trưng, khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là chính sách truyền thông cổ động, một trong những quyết định không thể thiếu của các nhà quản trị Marketing để nâng cao vị thế và sức cạnh tranh, cần xác định rõ nhu cầu của thị trường, lựa chọn đúng khách hàng, chinh phục khách hàng của mình nhằm gia tăng khả năng nhận biết, lòng trung thành, sự tin tưởng về sản phẩm, thương hiệu trong đông đảo giới công chúng, biến tiềm năng mua của thị trường về sản phẩm trở thành hiện thực.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline