Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại khách sạn Xanh Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Với sự cạnh tranh về tiền lương, chế độ ưu đãi, điều kiện làm việc giữa các doanh nghiệp thì việc giữ chân nhân viên và ổn định tình hình nhân sự cho doanh nghiệp là một việc không hề dễ dàng.

12-11-2018
500
Miễn phí
Ngày nay, song song với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng gia tăng và nguồn lực này đã trở thành yếu tố cạnh tranh vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ chú trọng hơn đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo mà một vấn đề rất được quan tâm hiện nay trong công tác quản trị nhân sự đó là làm thế nào để giữ chân nhân viên của mình. Đánh giá về sự hài lòng của nhân viên tại các doanh nghiệp là một đề tài đã được nhiều nghiên cứu bàn đến. Tuy nhiên vẫn chưa thực sự có những giải pháp hoàn thiện và đây vẫn là một vấn đề cần quan tâm trong việc quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Ngoài việc xác định các nhóm nhân tố tác động đến sự hài lòng về công việc của nhân viên nghiên cứu còn tập trung phân tích tầm quan trọng của các nhân tố, hay đưa ra ma trận các nhóm giải pháp với mức độ hiệu quả cao hơn, và nhiều hướng phân tích khác nữa.
Chính vì những lý do đó, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại khách sạn Xanh Huế” làm khóa luận của mình.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline