Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Duy Tân

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc các doanh nghiệp cần làm là ra sức đầu tư, sử dụng nhiều biện pháp để thu hút nhân tài, giữ chân nhân viên cũng như tạo động lực làm việc, khuyến khích nhân viên thực hiện tốt công việc.

13-11-2018
506
Miễn phí
Qua quá trình thực tập tại khách sạn Duy Tân, nghiên cứu tình hình hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn, tôi nhận thấy chính sách tạo động lực cho nhân viên của khách sạn vẫn còn chưa thực sự phù hợp. Tất cả nhu cầu của nhân viên vẫn chưa được tìm hiểu và đáp ứng đầy đủ, chưa tạo được sự thỏa mãn với công việc của nhân viên. Do vậy, khách sạn cần sử dụng nhiều biện pháp hơn nữa để thu hút nhân tài cũng như tạo động lực làm việc, khuyến khích nhân viên thực hiện tốt công việc, đây là một vấn đề được đặt ra mang tính cấp thiết đối với các nhà quản trị nói chung và nhà quản trị nhân sự tại Khách sạn Duy Tân nói riêng. Xuất phát từ những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Duy Tân” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline