Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả kinh doanh của khách sạn Festival Huế giai đoạn 2012-2014

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Phân tích hiệu quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp phù hợp với tình hình kinh doanh của mình để tăng cường hoạt động quản lý nhằm tận dụng một cách tốt nhất về nguồn vốn, lao động, cơ sở hạ tầng…

13-11-2018
307
Miễn phí
Với Thành phố Huế, du lịch là ngành trọng điểm mang lại nguồn doanh thu lớn góp phần vào việc phát triển kinh tế tỉnh nhà. Cùng với hệ thống khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, lăng tẩm, đền đài cùng các điểm di tích lịch sử thì lượng khách đến Huế ngày càng gia tăng làm cho việc hoạt động kinh doanh khách sạn có xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn.
Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để có thể đứng vững trên thương trường. Phân tích hiệu quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp phù hợp với tình hình kinh doanh của mình để tăng cường hoạt động quản lý nhằm tận dụng một cách tốt nhất về nguồn vốn, lao động, cơ sở hạ tầng…Mặt khác giúp doanh nghiệp dự báo về sự phát triển trong tương lai để từ đó đề ra phương hướng và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline