Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để xây dựng được mức độ chất lượng dịch vụ cao, có rất nhiều con đường, tuy nhiên phương pháp được các doanh nghiệp dịch vụ nói chung và các doanh nghiệp khách sạn nói riêng áp dụng ngày càng nhiều đó là Marketing nội bộ.

12-11-2018
886
Miễn phí
Marketing nội bộ là cách nhìn, là chiến lược được các khách sạn nước ngoài hay khách sạn liên doanh có mức chuẩn dịch vụ cao trên Thế giới và Việt Nam áp dụng khá hiệu quả, tuy nhiên với những khách sạn 3 sao hay khách sạn do người Việt Nam quản lý và làm chủ như khách sạn Duy Tân, đây còn là khái niệm khá mới mẻ. Nếu có thể áp dụng tốt Marketing nội bộ, doanh nghiệp khách sạn không chỉ có thể nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng định vị trí của mình trên thị trường mà còn có thể xây dựng được nền văn hóa doanh nghiệp tích cực, xây dựng nên hình ảnh lý tưởng của doanh nghiệp trong tâm trí nhân viên.
 Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tại khách sạn Duy Tân, em quyết định lựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế” là đề tài khóa luận của mình. Em nhận thấy đây là một đề tài thiết thực với thực tế kinh doanh của khách sạn. 

215093

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline