Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Cherish Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Các doanh nghiệp ngày nay hơn nhau hay không hoàn toàn là do phẩm chất, trình độ mà là ở sự gắn bó của nhân viên đối với doanh nghiệp.

13-11-2018
499
Miễn phí
 Doanh nghiệp nào biết tận dụng và phát huy tốt nguồn lực con người bằng cách thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhân viên thì mới có thể giữ chân nhân viên, tránh các tình trạng nhân lực rời bỏ doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên qua đó có thể khai thác tối ưu khả năng của họ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là một vấn đề đặt ra mang tính cấp thiết đối với các nhà quản lý nói chung và nhà quản trị nhân lực nói riêng. Do đó, các biện pháp nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên luôn được các nhà quản trị quan tâm và tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp để có những cách thức phù hợp nhằm mang lại kết quả cao. Mặc dù động lực làm việc quan trọng như vậy nhưng thực tế vẫn cho thấy rằng các doanh nghiệp chưa chú trọng, quan tâm thỏa đáng cho vấn đề này. Một số doanh nghiệp dù chú trọng thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu cơ sở khoa học, điều kiện thực tiễn và nguồn lực có hạn của doanh nghiệp. Vì vậy, qua quá trình thực tập tại khách sạn Cherish, tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Cherish Huế” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline