Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn Saigon Morin Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để có sự phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đề ra một mô hình văn hoá chú trọng đến sự phát triển toàn diện của người lao động, xây dựng môi trường làm việc mà ở đó mọi cá nhân đều phát huy hết khả năng làm việc của mình.

13-11-2018
289
Miễn phí
Là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, khách sạn Saigon Morin luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, coi nó là một trong những yếu tố quan trọng để tồn tại và khẳng định mình trên thị trường. Trong quá trình thực tập, khảo sát và tìm hiểu tại khách sạn này, tôi nhận thấy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp đã đạt được những thành công nhất định nhưng vẫn còn những vấn đề cần được giải quyết kịp thời.Với những ý nghĩa thiết thực như vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn Saigon Morin Huế” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline