Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Thân Thiện – Khách sạn Friendly Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp khách sạn càng phải chú ý đến vấn đề doanh thu nói riêng và kết quả hoạt động kinh doanh nói chung để có thể cạnh tranh và tồn tại được.

13-11-2018
497
Miễn phí
Doanh nghiệp tư nhân Thân Thiện - Friendly Huế là công ty chuyên về kinh doanh dịch vụ lưu trú và nhà hàng nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với loại hình kinh doanh dịch vụ, theo dõi doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là việc làm cần thiết giúp các nhà quản lý nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.
Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cùng với sự yêu thích nghiên cứu đề tài này và cũng như mong muốn góp phần tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Thân Thiện – Khách sạn Friendly Huế “ để làm nghiên cứu trong thời gian thực tập cuối khóa.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline