Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho Khách sạn Thái Thiên 2 tại TP. HCM

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Một biện pháp hữ u hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có khoa học và hiệu quả nhất.

09-11-2018
428
Miễn phí
Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung của công việc. Do vậy, một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có khoa học và hiệu quả nhất.
Vậy làm thế nào để có được nguồn nhân lực dồi dào, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các chính sách và cách thức quản trị nguồn nhân lực. Để hiểu rõ điều đó, qua thời gian thực tập tại khách sạn Thái Thiên 2 em đã mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho Khách sạn Thái Thiên 2 tại TP. HCM” vì khách sạn Thái Thiên 2 là nơi có một đội ngũ công nhân viên đa dạng - một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng và cần thiết.

215398

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline