Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn Vọng Cảnh thành phố Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Hiện nay, trong môi trường cạnh tranh, người ta ngày càng cần có nhiều thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định, nhưng làm thế nào để lấy được thông tin cần thiết, nhanh chóng từ một lượng dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho nhu cầu đó.

14-12-2018
2358
Miễn phí
Vai trò của khai thác dữ liệu và phân tích là có thể giúp chúng ta hiểu hơn về những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Mặc dù chiến lược cắt giảm chi phí và giá cả cạnh tranh có thể thu hút khách hàng từ đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên nhiều dịch vụ ngành công nghiệp khách sạn lợi thế về giá là không đủ. Khai thác dữ liệu- kĩ thuật thăm dò và phân tích dữ liệu từ một số lượng lớn dữ liệu rời rạc để khám phá các mô hình có ý nghĩa và quy tắc giúp doanh nghiệp chọn lọc qua các lớp dữ liệu, nơi mà họ có thể dự đoán, chứ không chỉ đơn giản là phản ứng với nhu cầu của khách hàng.

245211

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline