Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để tồn tại và phát triển được đòi hỏi các khách sạn phải xây dựng cho mình được các chiến lược kinh doanh đúng đắn và hiệu quả.

09-11-2018
448
Miễn phí
 Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng về du lịch, do đó hằng năm lượng khách quốc tế đến tham quan du lịch tại Việt Nam ngày càng nhiều. Nhận thấy được điều này Nhà Nước, các tập đoàn kinh doanh khách sạn nổi tiếng trên thế giới, cũng như các nhà tư nhân đã đầu tư và xây dựng nhiều khách sạn tại Việt Nam. Chính điều này đã tạo nên một sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các khách sạn. ðể tồn tại và phát triển được đòi hỏi các khách sạn phải xây dựng cho mình được các chiến lược kinh doanh đúng đắn và hiệu quả.
ðối với các khách sạn thuộc sự quản lý của các công ty chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, các khách sạn mới thành lập thì việc xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả là rất quan trọng, vì vậy tôi đã chọn khách sạn Wooshu cũng là nơi tôi đã thực tập để thực hiện đề tài nghiên cứu này.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline