Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn Điện Lực Hà Nội

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Vấn đề nguồn nhân lực bao giờ cũng là vấn đề hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như khách sạn Điện Lực Hà Nội.

12-12-2018
1453
Miễn phí
Mục tiêu của đề tài là thông qua tìm hiểu về nguồn nhân lực của khách sạn Điện Lực Hà Nội tìm ra những điểm tốt và những điểm cần khắc phục trong việc sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn Điện Lực Hà Nội nhằm làm cho khách sạn hoạt động có hiệu quả hơn. 

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline