Luận văn kế toán: Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn Vạn Phát 1

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận đã tỏ ra là một công cụ hữu ích hỗ trợ cho nhà quản trị khi chọn lọc thông tin phù hợp cho quá trình ra quyết định.

03-12-2018
137
Miễn phí
 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận là một công cụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đánh giá tổng quát quá trình hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp những những dữ liệu mang tính dự báo phục vụ cho tiến trình ra quyết định của nhà quản trị, là cơ sở để đưa ra các lựa chọn như lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá sản phẩm, chiến lược bán hàng,…

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline