Luận văn: “Khảo sát các thủ tục kiểm soát trong chu trình Bán hàng - Thu tiền tại khách sạn Hương Giang”

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Hoạt động kinh doanh khách sạn mang tính chất của loại hình kinh doanh dịch vụ, ẩn chứa nhiều rủi ro, dễ xảy ra gian lận và sai sót.

05-12-2018
182
Miễn phí
Khách sạn Hương Giang là một đơn vị có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, với đặc trưng của một doanh nghiệp dịch vụ, các chu trình được thiết kế sao cho hoạt động liên kết với nhau, song song, bổ trợ nhau với nhiều công đoạn, trình tự phức tạp. Vì vậy để nghiên cứu một cách đầy đủ và chi tiết các thủ tục kiểm soát phải cần rất nhiều thời gian. Vì lí do hạn chế về thời gian và khả năng thực hiện, chúng tôi chọn chu trình “Bán hàng - Thu tiền” được xem là chu trình rất quan trọng đối với tình hình kinh doanh của công ty để tiến hành nghiên cứu. Do đó, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài là “Khảo sát các thủ tục kiểm soát trong chu trình Bán hàng - Thu tiền tại khách sạn Hương Giang” nhằm tìm hiểu các thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng thu tiền hiện có tại đây.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline