Luận văn: Một số biện pháp nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú tại khách sạn Hacinco

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đề tài đánh giá tổng quát về thực trạng thu hút khách đến lưu trú từ đó thấy được những ưu , nhược điểm và đưa ra các biện pháp nhằm thu hút khách đến khách sạn nhiều hơn nữa.

07-12-2018
1801
Miễn phí
Với đặc thù riêng của ngành du lịch và hoạt động kinh doanh khách sạn đòi hỏi mỗi nhà lãnh đạo của từng doanh nghiệp phải có chính sách hợp lý để thu hút khách hàng đến tiêu thụ sản phẩm của mình, đây là vấn đề quan trọng thiết yếu liên quan đến sự tồn tại và phát triển của mỗi khách sạn.

314245

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline