Luận văn: Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành phố Hội An

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Các vấn đề chính được đặt ra là làm thế nào để hạn chế tối đa nguồn tài nguyên tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, chất thải phát sinh và tổng thể tác động đến môi trường trong khi vẫn duy trì cao nhất có thể chất lượng dịch vụ.

12-12-2018
867
Miễn phí
Sản xuất sạch hơn (SXSH) được nhận thức là sự cần thiết của thời đại, đi ngược lại dây chuyền sản xuất, chủ động ngăn ngừa giảm thiểu chất thải tại nơi phát sinh, là một cách tiếp cận chủ động, toàn diện, một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho sự phát triển bền vững.
SXSH không ngăn cản sự phát triển, nó chỉ yêu cầu sự phát triển phải bền vững về mặt môi trường sinh thái. Cũng không nên cho rằng SXSH chỉ là một chiến lược về môi trường bởi nó cũng liên quan đến lợi ích kinh tế qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng cũng như giảm chi phí bỏ ra để xử lý chất thải. 

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline