Luận văn: Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà và ứng dụng công nghệ mới quản lý năng lượng hiệu quả.

12-12-2018
796
Miễn phí
Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ như khách sạn Hải Âu Quy Nhơn, hàng năm chi phí khoảng 3,9 tỷ đồng cho việc sử dụng năng lượng là con số tương đối lớn. Để nâng cao uy tín cho khách sạn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thì việc giảm chi phí cho sử dụng năng lượng là điều cần thiết. Chính vì lẽ đó tôi thực hiện đề tài ‘’Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn’’. 

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline