Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Marketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà Nội

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Hoạt động marketing có trách nhiệm, hướng tới sự bền vững không chỉ giúp cho khách hàng hài lòng hơn, hình ảnh của doanh nghiệp được cải thiện và củng cố mà còn thông qua đó giáo dục du khách thực hiện các hoạt động hướng tới phát triển bền vững.

13-11-2018
695
Miễn phí
 Hoạt động marketing có trách nhiệm đã được các khách sạn thực hiện và đã thu được thành công song cũng tồn tại một số hạn chế. Trên thực tế, việc nghiên cứu marketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh khách sạn về thực tiễn và lý luận là vấn đề cần thiết và ý nghĩa. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu tác giả nhận thấy chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu nào về marketing du lịch có trách nhiệm trong lĩnh vực khách sạn. Điều đó đã thôi thúc tác giả lựa chọn vấn đề “ Marketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ.  

215097

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline