Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách Du lịch nội địa khi đến Huế

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn sẽ giúp các nhà quản trị khách sạn 2 sao hiểu rõ hơn về hành vi mua của khách hàng, qua đó góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của mỗi khách sạn.

12-11-2018
567
Miễn phí
Ở Thừa Thiên Huế, khách sạn 2 sao đang phát triển rất nhanh theo chiều rộng nhưng khả năng đáp ứng nhu cầu của các khách sạn này đối với du khách còn hạn chế. Trong tình hình này của các khách sạn 2 sao thì việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn sẽ giúp các nhà quản trị khách sạn 2 sao hiểu rõ hơn về hành vi mua của khách hàng, qua đó nâng cao khả năng thu hút khách cũng như góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của mỗi khách sạn. Mặt khác, khách du lịch nội địa luôn là nguồn khách chủ lực cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn của các khách sạn 2 sao ở Huế. Vì vậy, việc thực hiện đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa khi đến Huế" là rất cần thiết. 

215094

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline