Luận văn Thạc sĩ Nhân học: Đồ ăn nhanh trong đời sống đô thị (Nghiên cứu trường hợp nhà hàng Lotteria ở Hà Nội)

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nhiều hình thức kinh doanh ẩm thực đồ ăn nhanh xuất hiện và không ngừng phát triển, lan tỏa, phục vụ cuộc sống của con người trên các không gian địa lý khác nhau và nhanh chóng trở thành các thương hiệu toàn cầu được đông đảo người dân đón nhận.

13-12-2018
1294
Miễn phí
Ẩm thực đồ ăn nhanh là thức ăn đã được chế biến sẵn, đóng gói sẵn và đem ra phục vụ một cách nhanh chóng. Thoáng nhìn ở góc độ bề mặt, chúng ta có thể dễ dàng nhận định những sự phát triển ấy, nhất là các đồ ăn nhanh, chỉ là một sự phát triển một chiều, lan tỏa từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ và sâu vấn đề, chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng đồ ăn nhanh đã được ra đời, lan tỏa và có sự “thích nghi” của nó đối với các hoàn cnh và bối cảnh địa phương, mà trong nghiên cứu này cũng như trong các tài liệu nghiên cứu khác gọi là quá trình “địa phương hóa”.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline