Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển chiến lược Marketing cho khách sạn Ban Mê thành phố Buôn Ma Thuột

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh nhằm củng cố, duy trì và phát triển khách sạn trong thời gian dài thì việc phát triển chiến lược Marketing cho khách sạn nhằm giữ chân khách cũng như thu hút khách hàng mới là quan trọng và cần thiết.

13-11-2018
968
Miễn phí
Khách sạn Ban Mê với 35 năm hoạt động đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những hạn chế trong việc thu hút, giữ chân khách và ngay cả trong việc hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ của công ty một cách hoàn chỉnh, phát triển các dịch vụ mới và nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại. Nhận thức được vấn đề này nên em đã quyết định chọn đề tài: "Phát triển chiến lược Marketing cho khách sạn Ban Mê thành phố Buôn Ma Thuột" để làm đề tài nghiên cứu của mình.

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline