Luận văn: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kim Liên là chiếc nôi đào tạo nhiều cán bộ quản lý, nhiều nhân viên nghiệp vụ cho ngành du lịch - khách sạn.

06-12-2018
212
Miễn phí
Khách sạn Kim Liên được bắt đầu từ khách sạn Bạch Mai trước đây. Xuất phát từ cục chuyên gia , có thể xem đây là chiếc nôi, nơi mà khách sạn Kim Liên đã từ đó ra đời và trưởng thành - là cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và chỉ đạo khách sạn Bạch Mai - Kim Liên trong hơn 30 năm. 

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline