Luận văn: Thực trạng và các biện pháp thu hút khách tại khách sạn Kim Liên 1

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chúng ta luôn luôn phải tích cực đẩy mạnh hoạt động thu hút khách thường xuyên liên tục, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Công ty.

09-11-2018
309
Miễn phí
Ngày nay, cùng với sự phát triển của du lịch thế giới và Việt Nam, hoạt động kinh doanh khách sạn nói riêng cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn trong những năm qua. Để đạt được và duy trì những thành công này, thu hút khách luôn luôn là một vấn đề sống còn đối với mỗi khách sạn. Trong cơ chế kinh tế mới ở nước ta hiện nay, vấn đề này càng trở nên cấp thiết đối với những khách sạn quốc doanh như khách sạn Kim Liên. Chính vì vậy, chúng ta luôn luôn phải tích cực đẩy mạnh hoạt động thu hút khách thường xuyên liên tục, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Công ty. Cá nhân tôi rất mong muốn khách sạn Kim Liên nói riêng và các khách sạn trên lãnh thổ Việt Nam nói chung ngày càng bắt kịp xu thế phát triển của lĩnh vực này trên thế giới. Đó chính là lý do để tôi chọn đề tài: “Thực trạng và các giải pháp nhằm thu hút khách tại Công ty Du lịch Khách sạn Kim Liên 1”.

215394

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline