Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng ứng dụng quản lý phòng và website đặt phòng khách sạn trực tuyến

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Yêu cầu đặt ra cho việc quản lý khách sạn là phải thực hiện công việc nhanh chóng và chính xác để quản lý tốt các hoạt động của khách sạn đặc biệt là trong việc quản lý phòng.

02-12-2018
77
Miễn phí
Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng ứng dụng quản lý phòng và website đặt phòng khách sạn trực tuyến nhằm xây dựng ứng dụng quản lý phòng xem được các thông tin về khách sạn; quản lý được thông tin về phòng trong khách sạn; báo cáo thống kê doanh thu cơ bản cho khách sạn.

176899

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline