Luận văn tốt nghiệp về: Dãy số thời gian trong việc phân tích và dự đoán thống kê về Du Lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Du lịch nước ta là một trong những ngành kinh tế còn non trẻ, nhưng được xem là một ngành kinh tế mũi nhọn. Tỷ suất doanh lợi của ngành Du Lịch thường cao hơn rất nhiều lần so với các ngành khác .

21-12-2018
2434
Miễn phí
Lợi nhuận mang lại từ hoạt động của ngành Du Lịch chiếm một tỷ trọng rất lớn trong thu nhập quốc dân. Đây là một dấu hiệu tốt, song trong thực tế thì những gì chúng ta đạt được chỉ là con số rất khiêm tốn nó chưa cân xứng với những tiềm năng mà ta có. Vì vậy chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch phát triển trước mắt cũng như lâu dài sao cho hợp lý nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngành mình.

245211

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline