Luận văn: Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng coffee Sen

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kết quả của đồ án là một sản phẩm phần mềm chạy trên máy tính để lưu trữ và quản lý các công việc của Nhà hàng Coffee Sen.

18-11-2018
126
Miễn phí
Đồ án đã đưa ra một cách tổng quan việc xây dựng: Hệ thống chương trình quản lý hóa đơn tính tiền của nhà hàng (có khoảng 30 bàn), phục vụ cho việc thanh toán hóa đơn nhà hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

176908

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline