Luận văn "Xây dựng website đặt phòng cho khách sạn"

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Một thực tế cho thấy là có những khó khăn, trở ngại đối với người nước ngoài (bao gồm Việt Kiều ở các nước) khi có ý định đến Việt Nam là vấn đề chỗ ở, họ rất băn khoăn trong việc tìm kiếm và đặt chỗ trong khách sạn...

11-12-2018
257
Miễn phí
Với mong muốn có thể tạo được một hệ thống website cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các khách sạn ở Việt Nam, đồng thời hỗ trợ việc đặt phòng trước qua mạng, chúng em đã tập trung tìm hiểu và xây dựng đề tài "Xây dựng website đặt phòng cho khách sạn - Booking Gateway".

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline