Marketing du lịch

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Sản phẩm du lịch là một tổng thể, bao gồm những vật hữu hình và vô hình.

19-11-2018
599
30
Marketing du lịch là một môn học chuyên ngành của các trường Đại học, Khoa du lịch. Hiện nay, trên thị trường, sách Marketing du lịch rất hiếm, kể cả sách nước ngoài, cho nên nhu cầu về sách nghiên cứu, học tập của sinh viên rất cao.

212828

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline