Marketing du lịch

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Sản phẩm du lịch là một tổng thể, bao gồm những vật hữu hình và vô hình.

19-11-2018
254
30
Marketing du lịch là một môn học chuyên ngành của các trường Đại học, Khoa du lịch. Hiện nay, trên thị trường, sách Marketing du lịch rất hiếm, kể cả sách nước ngoài, cho nên nhu cầu về sách nghiên cứu, học tập của sinh viên rất cao.

148609

Thành viên

983

Sách miễn phí

131

Sách trả phí

42

Sách bán offline