Nhu cầu và quan điểm về nhà hàng không khói thuốc

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Qua phỏng vấn, các chủ nhà hàng, cán bộ quản lý, và nhân viên phục vụ đều biết rõ về những tác hại tới sức khỏe do thuốc lá gây ra. Họ thể hiện mong muốn được làm việc trong môi trường không khói thuốc...

15-11-2018
218
Miễn phí
Việc có một quy định về nhà hàng có ngăn cách khu vực hút thuốc và không hút thuốc nhận được sự ủng hộ của các chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ, tuy nhiên khuyến nghị của họ là cần phải xem xét quy định này trong bối cảnh thực trạng của các nhà hàng: diện tích, không gian mở hay kín, .v.v. Các phát hiện của nghiên cứu nhằm mục đích cuối cùng là cung cấp các bằng chứng khoa học cho các quyết định chính sách, vận động các nhà hàng và các nhà hoạch định chính sách về một môi trường không khói thuốc vì lợi ích sức khỏe cộng đồng. 

212915

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline