Sổ tay hướng dẫn cấp Nhãn Du lịch Xanh cho nhà hàng phục vụ khách du lịch - Tổng cục Du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nhãn Du lịch Xanh áp dụng cho Nhà hàng phục vụ khách du lịch là nhãn hiệu cấp cho các cơ sở kinh doanh ăn uống, phục vụ khách du lịch đạt được các quy định của bộ tiêu chí này.

25-11-2018
201
Miễn phí
Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam, Tổng cục Du lịch được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) xây dựng các Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho 4 loại cơ sở dịch vụ du lịch: nhà hàng phục vụ khách du lịch, cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, điểm tham quan du lịch.

212915

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline