Tài liệu hướng dẫn thực tế về quản lý tốt các vấn đề môi trường và xã hội trong kinh doanh khách sạn

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Thực hiện không tốt chính sách môi trường, xã hội có thể gây thiệt hại cho khách sạn và dẫn đến phá sản. Trong khi đó, việc làm tốt sẽ là công cụ tiếp thị hiệu quả trong thị trường quổc tế, thu hút du khách tìm đến những nơi có trách nhiệm về môi trường.

09-11-2018
177
Miễn phí
Các nhà quản lý khách sạn trên thế giới nhận ra rằng thực hiện tốt các vấn đề môi trường và xã hội sẽ đem lại lợi ích cho kinh doanh, cho môi trường và cho cộng đồng, từ việc tiết kiệm phí tổn, đến việc nâng cao uy tín bảo đảm lâu dài sự lôi cuốn của điểm du lịch. Vì vậy quan tâm đến các giải pháp môi trường và xã hội là những điều quan trọng trong kinh doanh.
Cẩm nang này đề cập đến 10 vấn đề môi trường và xã hội rất quan trọng cho thành công lâu dài của ngành khách sạn. Trong mỗi vấn đề chúng tôi giới thiệu giản lược lý do cơ bản của các việc làm tốt, và các ví dụ điển hình mà nhiều khách sạn trên thế giới đang thực hiện. Vì các giải pháp không chỉ giới hạn ở đây, chúng tôi giới thiệu thêm các nguồn thông tin trong mỗi phần ở cuối tài liệu. 

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline