Tiếng Anh dành cho ngành khách sạn: Phần 1 - Nguyễn Thanh Loan

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Ngày nay tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, đó là một ngôn ngữ mang tính quốc tế và trở thành một công cụ không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp trên toàn thế giới.

07-11-2018
416
Miễn phí
Nhằm đáp ứng cho những đối tượng là người lao động phải tiếp xúc với tiếng Anh nói chung, đặc biệt là những nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn nói riêng, chúng tôi đã biên soạn cuốn "Tiếng Anh dành cho ngành khách sạn" này với mong muốn có thể cung cấp nhiều hơn cho bạn đọc vốn khẩu ngữ thường gặp trong lĩnh vực hoạt động của mình.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline