Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES6: Xúc tiến quảng bá và bán các sản phẩm và dịch vụ

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
958
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES6: Xúc tiến quảng bá và bán các sản phẩm và dịch vụ. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để xúc tiến quảng bá và bán sản phẩm và dịch vụ trong các doanh nghiệp ngành Du lịch.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline