Tiểu luận: Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn Park Hyatt

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để tiếp tục giữ vững những gì mình đang có và nâng cao vị thế cạnh tranh so với đối thủ, khách sạn cần tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ của mình và chất lượng vẫn luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu.

09-11-2018
1350
Miễn phí
Ngày nay môi trường kinh doanh của tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế nói chung và trong ngành kinh doanh nhà hàng - khách sạn nói riêng biến động không ngừng và ngày càng phức tạp. Đó là kết quả tất yếu của xu thế thị trường luôn phát triển và cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh đó, khách sạn Park Hyatt không thể chủ quan với vị thế hiện có của mình là một trong những khách sạn có uy tín và chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy để tiếp tục giữ vững những gì mình đang có và nâng cao vị thế cạnh tranh so với đối thủ, khách sạn cần tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ của mình và chất lượng vẫn luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Đặt ra nhiều mục tiêu phát triển nhưng phải có những chính sách và biện pháp khả thi để đạt được những mục tiêu đó. Để thực hiện được điều đó khách sạn Park Hyatt phải năng động hơn, sáng tạo hơn trong công tác hoạch định và lựa chọn phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế sắp tới của ngành cũng như của khách sạn.

212921

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline