Tiểu luận: Thu thập tài liệu có liên quan đến định vị thị trường mục tiêu của hai khách sạn (công ty lữ hành )trên địa bàn Cần Thơ và định vị sản phẩm cho mỗi khách sạn (công ty lữ hành )

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để định vị thị trường thành công ,các doanh nghiệp cần phải lên kế hoạch định vị riêng cho doanh nghiệp...

16-12-2018
1744
Miễn phí
Định vị thị trường được hiểu là thiết kế sản phẩm ,dịch vụ cung cấp ra thị trường với những đặc tính khác biệt so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và tạo cho nó một hình ảnh riêng đối với thị trường mục tiêu .

279357

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline