Tiểu luận: Thực trạng hoạt động kinh doanh các dịch vụ Khách sạn Meliá Hà Nội

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nếu đường lối và chính sách kinh doanh có hiệu quả, hấp dẫn các đối tượng khách và để ngành du lịch có thể phát triển có sự đóng góp to lớn của ngành kinh doanh khách sạn.

09-11-2018
1789
Miễn phí
Với 3 năm trưởng thành và hoạt động, khách sạn Meliá Hà nội đã sớm thu hút được sự chú ý của khách sạn nội địa và khách sạn Quốc tế bởi không những khách sạn nằm ở vị trí thuận tiện cho việc du lịch mà còn cả cho việc kinh doanh, công vụ. Khách sạn đã tự khẳng định được mình.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra hết sức gay gắt, do tình hình khách sạn du lịch ở Hà nội với những biến động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đòi hỏi khách sạn Meliá Hà nội phải có những đường lối và chiến lược kinh doanh hết sức đúng đắn thì mới có thể duy trì và phát triển kinh doanh có hiệu quả trên thương trường. 

212915

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline