Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến mãi tại nhà hàng Cảnh Hồ

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Muốn đi đầu trong việc tiêu thụ hàng hóa đòi hỏi họ phải nâng cao chất lượng sản phẩm của mình đồng thời tiếp thị và đưa ra các hình thức khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

16-11-2018
1306
Miễn phí
Nhà hàng Cảnh Hồ là đơn vị được phép kinh doanh phục vụ các đối tượng khác nhau, với phương thức mới trong hoạt động khuyến mãi nhà hàng ngày càng thu hút được nhiều khách hàng cả về số lượng, lẫn chất lượng. Nhưng nhà hàng vẫn chưa thực sự khai thác được hết những tiềm năng của mình, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan nên hoạt động khuyến mãi của nhà hàng chưa được coi trọng. Chính điều này đã làm giảm hiệu quả kinh doanh của nhà hàng Cảnh Hồ. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng và tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khuyến mãi trong nhà hàng đã, đang và sẽ luôn là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp nhưng cũng rất hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của tất cả các nhà quản lý các nhà kinh tế du lịch.

215395

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline