Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp marketing đối với khách du lịch quốc tế của khách sạn Bảo Sơn

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Các hoạt động Marketing trong khách sạn không những tìm kiếm khách hàng cho khách sạn, mà còn đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay.

12-11-2018
760
Miễn phí
Các hoạt động Marketing trong khách sạn không những tìm kiếm khách hàng cho khách sạn, mà còn đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Đặc biệt, với một khách sạn lớn thì các hoạt động Marketing này càng trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên Marketing chỉ mang lại hiệu quả thật sự khi nó được tiến hành dựa trên những nghiên cứu thực tế và sự quan tâm đúng mức của doanh nghiệp.
Trong quá trình thực tập tại khách sạn Bảo Sơn, nhận thấy rõ mối quan tâm của khách sạn trong việc tìm kiếm nguồn khách cho nên người viết mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp Marketing đối với khách du lịch quốc tế của khách sạn Bảo Sơn” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

215395

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline