Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động marketing của hệ thống khách sạn chuỗi Elegance

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tài liệu tìm hiểu những vấn để cơ bản về lý luận và thực tiễn của hoạt động Marketing của hệ thống khách sạn chuỗi Elegance qua đó nêu ra vài ý kiến đóng góp nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả Marketing của chuỗi khách sạn này.

12-11-2018
673
Miễn phí
Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh như hiện nay, để có thể đứng vững và phát triển được thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược, một hướng đi đúng đắn đặc biệt vai trò của hoạt động Marketing là rất quan trọng, nó như là “kim chỉ nam” giúp cho doanh nghiệp hoạt động, nó chỉ rõ tình hình hiện tại của doanh nghiệp, mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được, các phương hướng, đường đi để doanh nghiệp có thể tới được nơi mình muốn, và kiểm tra xem có đúng là các doanh nghiệp có đến được nơi mình cần hay không? Nó vạch cho ta hướng đi đúng đắn và có sự chuẩn bị kỹ càng không bị bỡ ngỡ khi có sự cố xảy ra. Cũng chính vì lí do muốn biết tại sao hệ thống khách sạn chuỗi Elegance này lại có hiệu quả kinh doanh cao như vậy. Họ đã sử dụng những biện pháp, những chiến lược Marketing như thế nào để có được những kết quả đáng khích lệ như vậy. Hơn nữa cùng với sự giúp đỡ tận tình của Th.S Nguyễn Minh Thúy cùng với các anh chị trong chuỗi khách sạn Hanoi Elegance nên em đã lựa chọn việc “Tìm hiểu hoạt động Marketing của hệ thống khách sạn chuỗi Elegance” làm đề tài nghiên cứu của mình.  

215392

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline