Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp điện và nhiệt cho khách sạn Sheraton Nha Trang

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...việc nghiên cứu ứng dụng các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời cụ thể như thiết bị đun nước nóng và dàn pin mặt trời là một hướng đi tất yếu.

07-12-2018
574
Miễn phí
Đề tài “Tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp điện và nhiệt cho khách sạn Sheraton Nha Trang” vừa là một trong những giải pháp tiết kiệm năng lượng đồng thời cũng góp phần thực hiện công tác bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng ảnh hưởng đến tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

201463

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline