Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn The Nam Hải

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Cùng với chiến lược xây dựng một The Nam Hải phát triển bền vững, thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh tại ñây cũng là một trong những mục tiêu của những người quản lý.

07-12-2018
111
Miễn phí
 Văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ mang lại nhiều lợi thế cho The Nam Hải bởi vai trò ảnh hưởng lớn của văn hóa doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh đã được rất nhiều nghiên cứu gần đây công bố. Như vậy, văn hóa doanh nghiệp cũng được xem như là một trong những công cụ quản lý, xây dựng doanh nghiệp lâu dài, nên bước đi đầu tiên trong công cuộc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp.

177723

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline