Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Chiến lược marketing tại Hội An Beach Resort

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chiến lược marketing phải luôn luôn được coi là vấn đề cốt lõi trong khâu quản lí của các khu resort và khách sạn.

07-12-2018
1730
Miễn phí
...ở nhiều khu resort lớn ở Việt Nam, đôi khi chiến lược marketing bị nhầm lẫn là chức năng của của bộ phận lễ tân. Thực hiện marketing một cách chiến lược và hiệu quả vẫn còn khá mới mẻ với họ, vì vậy mà giữa lí thuyết chiến lược với thực tế còn một khoảng cách khá xa. Chiến lược marketing sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Hội An Beach Resort 

321513

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline