Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Khách sạn Hội An – Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đánh giá thành tích nhân viên là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà các tổ chức thường sử dụng để duy trì, thúc đẩy hiệu suất làm việc và thực hiện quá trình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược của tổ chức.

12-11-2018
337
Miễn phí
Khách sạn Hội An (Khách sạn) cũng đã sử dụng công cụ đánh giá thành tích nhân viên để ghi nhận những đóng góp của nhân viên cho công việc, nâng cao năng suất làm việc của người lao động và cao hơn nữa là đạt mục tiêu chiến lược của tổ chức. Tuy nhiên, thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Khách sạn còn mang tính chủ quan của nhà lãnh đạo, rời rạc, mang nặng tính hình thức, chưa có một hệ thống khoa học.
Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm mục đích góp phần xây dựng, nâng cao hiệu quả, hoàn thiện hơn công tác đánh giá thành tại Khách sạn Hội An, tác giả quyết định chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên tại Khách sạn Hội An – Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline