Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp marketing cho Khách sạn Dakruco thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh khách sạn cạnh tranh gay gắt như hiện nay, và hạn chế về lượng khách du lịch thì đây thật sự là một thách thức rất lớn đối với khách sạn Dakruco.

14-11-2018
731
Miễn phí
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động marketing đối với kinh doanh khách sạn và trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ trong cùng lĩnh vực, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp marketing cho Khách sạn Dakruco thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk”.

215092

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline