Ứng dụng bản câu hỏi - Quản trị khách sạn du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tài liệu học tập môn quản trị nhà hàng khách sạn du lịch cho các bạn sinh viên khoa quản trị du lịch tham khảo và học tập.

18-12-2018
1129
Miễn phí
Nhằm phục vụ cho lợi ích thiết thực của sự phát triển nền ẩm thực Việt Nam, cũng như khảo sát để đưa ra những biện pháp đúng đắn để phục vụ lợi ích của quý khách hàng ngày một tốt hơn, dưới sự cho phép của Trường ĐHTM, cùng với ban quản lý Nhà hàng Thiên Lộc, chúng tôi đã thực hiện cuộc khảo sát này trên toàn bộ quý khách có sử dụng dịch vụ và nhân viên của Nhà hàng.

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline