Ẩm thực Đà Nẵng qua khảo sát các quán ăn, nhà hàng phục vụ du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đề tài nghiên cứu về ẩm thực Đà Nẵng và các vùng phụ cận phục vụ cho phát triển du lịch của miền Trung nói chung và của Đà Nẵng nói riêng.

13-12-2018
328
Miễn phí
Thực vậy, đề tài đã chứng minh được vị trí quan trọng của Đà Nẵng trong du lịch miền Trung và sự phát triển về du lịch của miền Trung trong hiện tại và tương lai. Qua đề tài ta thấy rõ đặc trưng ẩm thực của Đà Nẵng và các vùng phụ cận. Đặc trưng đó được thể hiện qua hệ thống quán ăn, nhà hàng của thành phố. Từ đó ta khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa ẩm thực và du lịch để có thể khai thác mọi tiềm năng sẵn có đưa Đà Nẵng - Huế - Quảng Nam trở thàng vùng du lịch trọng điểm của miền trung cũng như cả nước.

212923

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline