Ebook English for Travel - Tiếng Anh du lịch: Phần 1 – Oxford unversity press

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đây là một cuốn sách thực hành dạy cho mọi người cách sử dụng tiếng anh khi mua vé, gọi một bữa ăn, hay thuê ô tô...

26-11-2018
632
Miễn phí
Tiếng Anh cho du lịch có thể dùng để tự học ở nhà, không cần giáo viên (cũng có thể dùng khi có giáo viên - có cuốn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách khi giảng dạy). Bạn đã phải biết một ít tiếng Anh trước khi học cuốn sách này (có thể bạn đã học một ít ở trường phổ thông và một hai năm ở lớp ban đêm). Ở mỗi bài đều có phần giải thích những từ khó hoặc quan trọng.

212834

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline