Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

This title offers practical communication skills for hotel and catering employees.

28-08-2019
1066
Miễn phí
This title offers practical communication skills for hotel and catering employees.

212829

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline